Home

U bent van harte welkom in onze kapel en kerk, in dit coronatijdperk zijn wij wel gebonden aan een aantal beperkingen. Deze zijn:

  • In de kapel mogen maximaal 15 personen gelijktijdig binnen zijn. Dit uiteraard met inachtneming van  de 1,5 meter afstand. 
  • In de kerk mogen maximaal 100 personen gelijktijdig binnen zijn. Ook hier is het belangrijk dat de 1,5 meter afstand gerespecteerd wordt. 

Tot snel!

De St.Jozefkapel is iedere dag geopend van 8:00 tot ca. 18:00 uur

De stichting van de St. Jozefkapel in Smakt geregeld is bij de overeenkomst op 7 oktober 1699 door Johannus Albertus Baron van der Boye en Neerijssche en Matthias Roebroeck, pastoor-deken te Venray, op het Kasteel Macken in Holthees. In datzelfde jaar is met de bouw begonnen en de baron heeft de kapel een kelk geschonken, nu nog in het bezit van de kapel, met het randschrift “Sint Jozeph bid voor ons 1700”. De voet van de kelk is versierd met de wapenschilden van de stichter baron Johan Albert en zijn gemalin Maria Amillia Antonetta Raba, barones van Gelder van het huis Arcen. Dezelfde wapenschilden zijn ook te zien in het altaar van de kapel en in de wapensteen tegen de buitenmuur.

Smakt is in de afgelopen drie eeuwen uitgegroeid van een kleine bedevaartplaats, tot een oord van gebed en verering van St. Jozef. Vooral in de maand maart (op 19 maart is de feestdag van St. Jozef) trekken duizenden mensen van heinde en ver naar de kapel. St. Jozef wordt vereerd als patroon van een gelukkige levensstaat. Als zodanig wordt St. Jozef nergens ter wereld zo vereerd. In 2009 ontving de kapel nog steeds zo’n 30.000 bezoekers. St. Jozef is ook de patroon van het christelijk huisgezin en staat ouders bij om de moeilijke taak van de opvoeding goed te volbrengen. Tot slot wordt tot St. Jozef gebeden voor de genade van een zalige dood.

In het filmpje hieronder wordt de historie van de kapel en de pelgrimage daaromtrent goed weergegeven. Het filmpje is gemaakt door Axideo. 

 

De kapel uit 1699 heeft een renaissancegevel begrensd door een voluutlijn, terwijl op de nok van het dak een torentje staat. In 1864 werd de kapel vergroot en krijgt ze een kruisgewelf. Sinds 1947 is de verzorging van het bedevaartsoord door de bisschop van Roermond toevertrouwd aan de Orde van de Ongeschoeide Karmelieten. Dankbaar hebben de broeders van de berg Karmel dit geschenk aanvaard.
 
De verering van St. Jozef als patroon van de goede levensstaat willen zij voortzetten en levendig houden.
 
Wij wensen u veel plezier tijdens uw verblijf op de website.
 
Het bestuur van de Stichting Restauratie en Onderhoud St. Jozef kapel te smakt.
 
Vic Gerrits, Voorzitter
Piet Bonants, Penningmeester
Tino Zandbergen, Secretaris
Leo van Dijck, Bestuurslid namens het rectoraat te Smakt.