Skip to content

Home

De St.Jozefkapel is iedere dag geopend van 8:00 tot ca. 18:00 uur. U bent van harte welkom in onze kapel en kerk.

Sinds kort hebben de parochies van Venray én Smakt nieuwe mail adressen.
Ons nieuwe mail adres is : rectoraat-smakt@rkvenray.nl

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef.
Met dit themajaar wil de paus de heilige Jozef als beschermer extra
benadrukken.

Het feest van Sint Jozef wordt op 19 maart gevierd en de gehele maand maart is door paus Leo XIII uitgeroepen tot Jozefmaand.
In dat kader hebben de Broeders van Sint Jan in Utrecht voor de maand maart een boekje samengesteld met gebeden en overwegingen.

Op 19 maart 2021 ging Bisschop H. Smeets van  Roermond de H.Mis voor  in de St.Jozef kapel, deze mis was live te volgen op Internet. Heeft u hem gemist? bekijk dan de video via de knop hieronder. 

[themify_button link=”https://stjozefkapelsmakt.nl/mediabank/” color=”#f70a0a” text=”#ffffff”]Klik hier voor de video [/themify_button]

GEBED TOT DE HEILIGE JOZEF van paus Leo XIII


Tot U, heilige Jozef, nemen wij onze
toevlucht in onze nood en, na de hulp
van Uw allerheiligste Bruid te hebben
ingeroepen, smeken wij met
vertrouwen ook uw bescherming af.
Wij bidden U ootmoedig: zie
goedgunstig neer op het erfdeel dat
Jezus Christus door zijn Bloed heeft
verworven, en help ons in onze noden
door Uw machtige bijstand. Dat vragen
wij omwille van de liefde, die U heeft
verbonden met de Onbevlekte Maagd
en Moeder van God en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmede Gij het
Kind Jezus hebt omhelsd.
Zorgzame bewaarder van het Heilige Huisgezin, bescherm de uitverkoren
kinderen van Jezus Christus. Liefderijke vader, verwijder van ons alle
besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, sta ons vanuit
de Hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals
gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig
nu ook de Heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle
tegenwerking. Neem ieder van ons in Uw blijvende bescherming, opdat wij naar
Uw voorbeeld en gesteund door Uw hulp heilig leven, zalig sterven en het
eeuwig geluk in de Hemel verkrijgen. Amen

Historie van de St.Jozefkapel. 

De stichting van de St. Jozefkapel in Smakt geregeld is bij de overeenkomst op 7 oktober 1699 door Johannus Albertus Baron van der Boye en Neerijssche en Matthias Roebroeck, pastoor-deken te Venray, op het Kasteel Macken in Holthees. In datzelfde jaar is met de bouw begonnen en de baron heeft de kapel een kelk geschonken, nu nog in het bezit van de kapel, met het randschrift “Sint Jozeph bid voor ons 1700”. De voet van de kelk is versierd met de wapenschilden van de stichter baron Johan Albert en zijn gemalin Maria Amillia Antonetta Raba, barones van Gelder van het huis Arcen. Dezelfde wapenschilden zijn ook te zien in het altaar van de kapel en in de wapensteen tegen de buitenmuur.

Smakt is in de afgelopen drie eeuwen uitgegroeid van een kleine bedevaartplaats, tot een oord van gebed en verering van St. Jozef. Vooral in de maand maart (op 19 maart is de feestdag van St. Jozef) trekken duizenden mensen van heinde en ver naar de kapel. St. Jozef wordt vereerd als patroon van een gelukkige levensstaat. Als zodanig wordt St. Jozef nergens ter wereld zo vereerd. In 2009 ontving de kapel nog steeds zo’n 30.000 bezoekers. St. Jozef is ook de patroon van het christelijk huisgezin en staat ouders bij om de moeilijke taak van de opvoeding goed te volbrengen. Tot slot wordt tot St. Jozef gebeden voor de genade van een zalige dood.

Wij wensen u veel plezier tijdens uw verblijf op de website.

Het bestuur van de Stichting Restauratie en Onderhoud St. Jozef kapel te smakt.
 
Vic Gerrits, Voorzitter
Piet Bonants, Penningmeester
Tino Zandbergen, Secretaris
Leo van Dijck, Bestuurslid namens het rectoraat te Smakt.