Skip to content

ANBI Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel

Naam van de instelling: Stichting Restauratie en Onderhoud Sint Jozefkapel Smakt. RSIN nr: 816812056

Post/Bezoek adres: St. Jozeflaan 52, 5817 AD, Smakt. (in de KvK staat nr 60A).

Doelstelling: Via de stichting Restauratie en Behoud St. Jozefkapel Smakt streeft men naar het in optimale conditie houden van de historische St. Jozefkapel. In deze stichting zijn gelden gereserveerd die dienen om het onderhoud van de kapel te financieren.

Hoofdlijnen beleidsplan ANBI:

1. Beheren van de website www.stjozefkapelsmakt.nl
2. Financieren en zorgen voor de uitvoering van het onderhoud van de St. Jozefkapel te Smakt.
3. Concreet houd dit voor 201 in:
– Opknappen van de tegelvloer van de kapel.
– Het jaarlijkse onderhoud ( i.v.m. roetvorming door de kaarsen )
– Creëren van een externe kaarsenbrandplaats.

Bestuurders:
– Vic Gerrits, Voorzitter.
– Piet Bonants, Penningmeester.
– Tino Zandbergen, Secretaris.
– Leo van Dijck, bestuurslid namens het kerkbestuur.

Beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid omdat een ieder onbezoldigd arbeid levert voor de stichting.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
– Pannendak vervangen door leiendak.
– Torentje gerestaureerd met nieuwe punt.
– Kapel compleet voorzien van zinken goten en afvoeren.
– Buitengevel volledig voorzien van nieuw voegwerk.
– Glas in Lood ramen opnieuw in lood gezet.
– Het complete schilderwerk buiten en binnen ( banken, koor & plafond ).
– Binnen stucwerk compleet gerestaureerd.
– Kapel voorzien van een nieuwe afzuiginstallatie.
– Kapel voorzien van compleet nieuwe elektra.
– Kapel voorzien van een bliksemafleiding.
– Bestrating directe omgeving kapel.
– Rioleringswerkzaamheden.
– Restauratie 2 beelden (St.Lucia en Laurentius).

Financiële verantwoording. Onze boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd door Contour Accountants, de jaarlijks controle gebeurt in januari.

De balans over 2019 zag er als volgt uit: