Skip to content

Privacystatement

Privacy verklaring website St. Jozefkapel Smakt

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ‘, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt verstrekt. Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt GEGEVENS NODIG HEEFT
Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt GEGEVENS BEWAART
Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

OOGLE ANALYTICS
Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt heeft hier geen invloed op. Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar pelgrimshuis@hetnet.nl. Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt op via pelgrimshuis@hetnet.nl . www.stjozefkapelsmakt.nl is een website van Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt.

De Stichting restauratie en beheer St. Jozefkapel Smakt is als volgt te bereiken:
Postadres: St. Jozeflaan 52, 5817 AD Smakt
Vestigingsadres: St. Jozeflaan 52, 5817 AD Smakt
Telefoon: 0478-636228
E-mailadres: pelgrimshuis@hetnet.nl