Kerkelijke Diensten

Met onmiddellijke ingang (13/3) zijn alle diensten (dus ook die van 19/3) GEANNULEERD. Dit in navolging van de adviezen van het RIVM en de Nederlandse Bisschoppen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

Kerkelijke diensten 2020,

Zaterdag 14 maart

19.15 u. Eucharistieviering, Geannuleerd

Zondag 15 maart

08.30 u. Eucharistieviering, Geannuleerd

11.00 u. Eucharistieviering, Geannuleerd

15.00 u. Gebedsdienst met uitstelling van het Allerheiligste, Geannuleerd

Donderdag 19 maart, Hoogfeest van St Jozef

08.30 u. Eucharistieviering, Geannuleerd

11.00 u. Hoogmis door Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch, Geannuleerd

15.00 u. Gebedsdienst met uitstelling van het Allerheiligste, Geannuleerd

19.15 u. Eucharistieviering, Geannuleerd

Zaterdag 21 maart

19.15 u. Eucharistieviering, Geannuleerd

Zondag 22 maart

08.30 u. Eucharistieviering, Geannuleerd

11.00 u. Eucharistieviering, Geannuleerd

15.00 u. Gebedsdienst met uitstelling van het Allerheiligste, Geannuleerd

Zaterdag 28 maart

19.15 u. Eucharistieviering, Geannuleerd

Zondag 29 maart

08.30 u. Eucharistieviering, Geannuleerd

11.00 u. Eucharistieviering, Geannuleerd

15.00 u. Gebedsdienst met uitstelling van het Allerheiligste, Geannuleerd

StJozefkapel-091
StJozefkapel 027

Door de Week: H. Missen of gebedsdiensten van bedevaarten en/of groepen op afspraak. Misintenties zijn heel erg welkom.

Iedere woensdag 09:30 H. Mis in de genade kapel.
Iedere zondag 11:00 H. Mis in de St. Jozefkerk

Inlichtingen:
Rectoraat Smakt
rectoraatsintjozef@kerkbestuursmakt.eu
St. Jozeflaan 54
5817 AD Smakt, tel.
0478  636248
IBAN nummer NL72RABO0153919523

Wij danken ieder voor zijn milde financiële steun in de afgelopen jaren die ons in staat heeft gesteld de genadekapel te restaureren.

U kunt uw bijdrage voor het onderhoud van de Sint Jozefkapel overmaken op NL57RABO0128186275 t.b.v. Stichting Restauratie en onderhoud St. Jozefkapel.