Rectoraat

R.K. Kerkbestuur
St. Jozeflaan 54
5817 AD smakt
tel : 0478 – 636248
e-mail: rectoraatsintjozef@kerkbestuursmakt.eu
secretaris kerkbestuur: 0478 – 636779

Samenstelling Kerkbestuur:
Deken Ed Smeets, voorzitter.
Leo van Dijck, secretaris/penningmeester en beheerder kerkhof.
Theo Logtens, bestuurslid
Trudy Janssen-van-Schijndel, bestuurslid

Henk Hendriks, ondersteunend lid van het bestuur.

U kunt uw bijdrage storten op IBAN nummer NL72RABO0153919523 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Jozef Smakt.

Iedere zondag om 11 uur en iedere woensdag ochtend om 9:30 uur eucharistieviering.